Historia i misja firmy


DONAKO – ponad 60 lat tradycji, doświadczenia i wysokiej kultury technicznej.
Historia produkcji maszyn elektrycznych we Wrocławiu sięga 1947 roku i jest związana z marką DOLMELu. W ciągu ostatnich 60 lat firma miała wielu właścicieli i działała pod różnymi nazwami – DZWME DOLMEL, ABB Dolmel, ABB DONAKO oraz PETT&PETT Donako. Od 2013 roku 100% udziałów w spółce należy do Rudolf Weinberger Holding GmbH i jesteśmy niezależną firmą pod nazwą DONAKO Sp. z o.o..  Dla nas tradycja jest nie tylko kwestią dumy, lecz również powodem dążenia do doskonałości. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim produkcję komponentów maszyn elektrycznych, blach oraz pakietów stojana, wirnika i bieguna, narzędzi i przyrządów specjalnych, konstrukcji spawanych oraz realizację usług inżynieryjnych.

DONAKO gwarantuje dostawę produktów wysokiej jakości. O standardzie naszej pracy zaświadczają liczne certyfikaty, w tym m.in. Certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 wydane przez Bureau Veritas Certification oraz certyfikaty spawalnicze wystawione przez SLV Berlin Brandenburg i  Germanischer Lloyd.

Wyjątkowość naszych produktów i usług mogą potwierdzić nasi klienci i partnerzy biznesowi. Nasza siła i energia, połączone ze świadomością potrzeby inwestowania w rozwój techniczny, gwarantują pełne spełnienie oczekiwań naszych klientów. Zatrudniamy obecnie prawie 400 osób dając im pełne wsparcie w rozwoju ich kariery zawodowej. Ludzie, środki, zasoby i zdolności produkcyjne – wszystkie te elementy pokazują lokalną siłę DONAKO. Jednocześnie rozwijamy naszą działalność na rynku globalnym. Ponad 90% naszych produktów jest sprzedawanych na rynkach międzynarodowych. Nasze produkty wykorzystywane są przez największych światowych producentów maszyn elektrycznych. Wśród innych firm wyróżnia nas wysoki potencjał, który pozwala nam pokazać naszą pozycję na rynku energetycznym i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań.

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS z dnia 1 lipca 2013 spółka akcyjna DONAKO połączyła się ze Spółką DONAKO Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Wrocławia.   

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki DONAKO S.A. (Spółki przejmowanej) na Spółkę DONAKO Holding Sp. z o.o. z Wrocławia (Spółkę przejmującą).

W związku z fuzją Spółka przejmująca - DONAKO Holding sp. z o. o. zmieniła nazwę na DONAKO Sp. z o.o.

DONAKO S.A.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
Telefon: +48 71 356 56 14, +48 71 356 57 20
Telefon/Fax: +48 71 355 85 81
E-mail: office@donako.com.pl
http://www.donako.com.pl
  wykonanie: e-technologie.pl