mask

OWS (OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY)

laptopZapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami sprzedaży komponentów i usług oferowanych przez naszą firmę.

Ogólne warunki sprzedaży określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, a także szczegóły dotyczące dostawy towarów oraz usług.

Pobierz:

Ogólne warunki sprzedaży.pdf