mask

Projekty realizowane dzięki Unii Europejskiej

loga ue

Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii wytwarzania segmentów i rdzeni do nowego typu generatorów wiatrowych”

 

Cel projektu:

Celem Projektu jest opracowanie i demonstracja w warunkach rzeczywistych innowacji procesowej w postaci wysokoefektywnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych segmentów i rdzeni do nowego typu generatorów wiatrowych. Innowacyjne rozwiązania technologiczne obejmować będą kluczowe operacje jednostkowe doprowadzając do skrócenia cyklu produkcyjnego o min. 50% dzięki zwiększeniu wydajności procesu wykrawania, pakietowania i obróbki przy zachowaniu najwyższej jakości wytwarzanych wyrobów.

 

Planowane efekty:

Rezultatem prac B+R zaplanowanych w Projekcie będzie innowacja procesowa w postaci wysokoefektywnej technologii wytwarzania segmentów i rdzeni do generatorów wiatrowych nowej generacji. Innowacyjne rozwiązania technologiczne obejmować będą kluczowe operacje jednostkowe (proces wykrawania, montażu i utwardzania kleju (suszenie technologiczne), obróbki mechanicznej pakietu, w tym operacji transportowych) zachodzące w procesie technologicznym Spółki.

Wartość projektu: 34.456.212,60 PLN

Wkład z funduszy europejskich: 14.336.115,54 PLN

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Szybka Ścieżka.

 

 

 

Projekt pod nazwą: „Opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii wytwarzania segmentów i rdzeni do nowego typu generatorów wiatrowych”

 

Umowa o dofinansowanie numer POIR.01.01.01-00-1365/20 z dn. 23.03.2021 r.