mask

Serwis maszyn elektrycznych: obróbka mechaniczna i cieplna

W zakresie serwisu i regeneracji pakietów stojana wykonujemy:

  • pomiary rezystancji izolacji blach stojana i wirnika,
  • wyzwojenie stojana,
  • rozpakietowanie/demontaż starego pakietu blach,
  • inwentaryzację konstrukcji i pomiary z natury z wykorzystaniem techniki laserowej,
  • ocenę procesu starzenia elementów konstrukcyjnych,
  • odtworzenie i aktualizację dokumentacji konstrukcyjnej,
  • wprowadzanie zmian konstrukcyjnych wg wymogów klienta.