mask

Zarządzanie Jakością

DONAKO Sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). W związku z tym zarządzamy organizacją poprzez procesy i wbudowujemy jakość w procesy.

Uważamy, że jakość należy produkować, a nie kontrolować. Dlatego – tam, gdzie to możliwe i zgodne z wymaganiami – zamiast kontroli jakości stosujemy samokontrolę. Zgodnie z podejściem procesowym, to właściciel procesu odpowiada za zgodność z wymaganiami produktów i usług, które dostarcza klientom wewnętrznym i zewnętrznym.

Zarządzanie poprzez procesy pozwala nam przekładać cele postawione przed organizacją przez klientów i właścicieli na cele poszczególnych procesów tak aby zapewnić ich skuteczną i efektywną realizację, a także współpracę i wsparcie pomiędzy poszczególnymi procesami w ich realizacji.

W codziennej pracy kierujemy się zasadą: „Nie przyjmuję złego, nie wykonuję złego, nie przekazuję złego”. Jest to kluczowy element budowania świadomości odpowiedzialności każdego pracownika za jakość, skuteczność i efektywność swoich działań i decyzji w DONAKO.

Staramy się ciągle poprawiać i doskonalić nasze procesy aby sprostać wymaganiom klientów i otoczenia zewnętrznego. Działania opieramy na pętli PDCA (Planuj, Wdrażaj, Weryfikuj, Wyciągaj wnioski). Dzięki temu uczymy się z własnych potknięć i sukcesów oraz gromadzimy wiedzę niezbędną do utrzymania i rozwijania naszego Know How.

Jakość wykonywanych przez nas produktów kontrolujemy korzystając z najwyższej jakości sprzętów, takich jak urządzenia pomiarowe CMM: maszyna pomiarowa 3D, skaner 3D, skaner 2D, ramię faro, laser tracker.

Nasi wykwalifikowani specjaliści posiadają odpowiednie kompetencje do testowania używanych materiałów oraz finalnych produktów w trakcie oraz po zakończeniu produkcji.

Wszystkie badania, jak na przykład test Franklina, Epsteina, czy liczne badania nieniszczące (NDT) przeprowadzamy na miejscu.

Nasze wysokie standardy wpisują się w politykę jakości wymaganą od nas przez światowych liderów produkcji silników i generatorów.