mask

Research & Development

Głównym zadaniem działu badawczo-rozwojowego jest opracowywanie innowacji produktowych oraz procesowych do produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa, takich jak wykrojniki, blachy rdzeni maszyn elektrycznych, pakiety blach, konstrukcje spawane.

Celami pośrednimi jest stworzenie własnego zaplecza badawczo rozwojowego, a przez to poprawa konkurencyjności na rynku i dostosowanie firmy do nowych, rosnących wymagań klientów. Zespół R&D w DONAKO został powołany do życia w 2017 r.

Główne osiągnięcia to:

 • Opracowanie i wdrożenie technologii spawania kadłubów hydrogeneratorów w częściach, (średnice gabarytowe masz. do 23 m) co pozwoliło na 4-krotne przyspieszenie cyklu produkcyjnego i redukcję kosztów o 40%.
 • Opracowanie i wdrożenie laserowego systemu do zrobotyzowanego ustawiania belek łączących kadłub z rdzeniem hydrogeneratora. (wys. 2,5 m, średnica 20 m).
 • Znaczna redukcja czasu trwania procesu oraz jego kosztów.
 • Opracowanie i wdrożenie oprogramowania do automatycznego konstruowania/kreślenia opakowań/skrzyń transportowych dla Wytwórni Segmentów Pakietów.
 • Opracowanie technologii produkcji kadłubów silników pierścieniowych.
 • Przeprowadzenie badań przemysłowych w obszarze wykrawania blach elektrotechnicznych wykrojnikami postępowymi, które skutkowały optymalizacją procesu wytwarzania wykrojników wdrożenia nowych materiałów i zmiany struktury narzędzi wykrawających.
 • Adaptacja systemu SMED.
 • Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych dla produkcji zaawansowanych wykrojników postępowych i konwencjonalnych.
 • Opracowanie i wdrożenie zautomatyzowanej linii odbioru blach z pras szybkobieżnych w oparciu o autorskie rozwiązania.
 • Opracowanie i wdrożenie różnego rodzaju maszyn transportowych i pras specjalistycznych, wykorzystywanych do usprawniania realizacji projektów DONAKO, oraz rozszerzania oferowanych usług.
 • Wspieranie pozostałych funkcji produkcyjnych tj. serwisu technicznego, serwisu wewnętrznego - PDCA, DIMAC, 6SIGMA analizy MES, analizy dynamiczne.
 • Przygotowanie założeń projektowych i zasadniczy wkład w opracowanie dokumentacji NCBIR oraz pozyskanie unijnego projektu badawczo rozwojowego.

 

Żarówka