mask

Research & Development

Głównym zadaniem działu badawczo-rozwojowego jest opracowywanie innowacji produktowych oraz procesowych do produktów znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa, takich jak wykrojniki, blachy rdzeni maszyn elektrycznych, pakiety blach, konstrukcje spawane.

Celami pośrednimi jest stworzenie własnego zaplecza badawczo rozwojowego, a przez to poprawa konkurencyjności na rynku i dostosowanie firmy do nowych, rosnących wymagań klientów.

Zespół R&D w DONAKO został powołany do życia w 2017 r.

Główne osiągnięcia to:

 • opracowanie i wdrożenie technologii spawania kadłubów hydrogeneratorów w częściach, (średnice gabarytowe masz. do 23m,) co pozwoliło na 4 krotne przyspieszenie cyklu produkcyjnego i redukcję kosztów o 40%,
 • opracowanie i wdrożenie laserowego systemu do zrobotyzowanego ustawiania belek łączących kadłub z rdzeniem hydrogeneratora. (wys. 2,5m, średnica 20m);
 • redukcja czasu trwania procesu oraz kosztów o 80%,
 • opracowanie i wdrożenie oprogramowania do automatycznego konstruowania/kreślenia opakowań/skrzyń transportowych dla Wytwórni Segmentów Pakietów,
 • opracowanie technologii produkcji kadłubów silników pierścieniowych,
 • przeprowadzenie badań przemysłowych w obszarze wykrawania blach elektrotechnicznych wykrojnikami postępowymi, które skutkowały optymalizacją procesu wytwarzania wykrojników wdrożenia nowych materiałów i zmiany struktury narzędzi wykrawających,
 • adaptacja systemu SMED,
 • opracowanie wytycznych konstrukcyjnych dla produkcji zaawansowanych wykrojników postępowych i konwencjonalnych,
 • opracowanie i wdrożenie zautomatyzowanej linii odbioru blach z pras szybkobieżnych w oparciu o autorskie rozwiązania,
 • opracowanie i wdrożenie różnego rodzaju maszyn transportowych i pras specjalistycznych, wykorzystywanych do usprawniania realizacji projektów DONAKO, oraz rozszerzania oferowanych usług,
 • wspieranie pozostałych funkcji produkcyjnych tj. serwisu technicznego, serwisu wewnętrznego - PDCA, DIMAC, 6SIGMA analizy MES, analizy dynamiczne,
 • przygotowanie założeń projektowych i zasadniczy wkład w opracowanie dokumentacji NCBIR oraz pozyskanie unijnego projektu badawczo rozwojowego.