mask

OWZ (OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW) 

Uścisk dłoniZapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami na wykonanie, zakup lub dostawę produktów związanych z działalnością firmy Donako sp. z o.o.

Ogólne warunki zakupu określają prawa i obowiązki stron umów zakupu, a także szczegóły dotyczące dostawy towarów oraz usług.

Pobierz:

Ogólne warunki zakupów.pdf