mask

Misja, wizja i wartości spółki

Misja
Uznany producent komponentów i narzędzi oraz dostawca usług, technologii i rozwiązań dla globalnego przemysłu elektromaszynowego, wspierający swoich klientów, pracowników i pozostałych interesariuszy w osiąganiu sukcesów.

Wizja
Preferowany partner biznesowy i pracodawca, zwiększający wartość dodaną oferowaną klientom światowego rynku elektromaszynowego, poprzez optymalizację procesów, poszerzanie kompetencji,
badania i rozwój, przy poszanowaniu otoczenia, zapewniając wzrost wartości spółki.

Wartości
Obecnie, ponad 90% naszych produktów sprzedawanych jest na rynkach międzynarodowych.
Zamierzamy wciąż poszerzać naszą działalność na rynku globalnym, nawiązując współpracę z producentami maszyn elektrycznych na całym świecie.

 • energy (energia) – DONAKO od lat związane jest z branżą energetyczną,
  nasza wewnętrzna siła to elastyczność działania oraz inicjatywy rozwojowe dla pracowników.
 • technology (technologia) - DONAKO dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym,
  unikalnymi procesami produkcyjnymi oraz zdolnością wdrażania nowych produktów i technologii.
 • excellence (doskonałość) - DONAKO oferuje kompleksowy pakiet usług na najwyższym
  poziomie jakościowym i technicznym. Nasi klienci cenią naszą terminowość, a także zdolność
  rozwiązywania problemów.

wartosci