mask

Wykrawanie blach – wycinanie blach na specjalistycznych prasach

Maszyny:

Prasy automatyczne Shuler i Heilbronn o sile 4000 kN – 2 szt.

Prasa automatyczna Shuler o sile 4000 kN z wykorzystaniem robotów – 1 szt.

Prasa automatyczna Shuler o sile 2500 kN – 1 szt.

Prasy automatyczne Shuler o sile 1600 kN – 2 szt.

Prasy korbowe o sile do 1000 kN – 7 szt.

 

Możliwości techniczne:

 • wykrawanie blach okrągłych i segmentowych stojana oraz wirnika
 • wykrawanie blach bieguna
 • automatyczne podanie blachy z kręgu
 • maksymalna szerokość blachy w kręgu: do 1300 mm
 • maksymalna grubość blachy w kręgu: do 2 mm*
 • możliwość wykrawania w cyklu ręcznym z arkuszy blachy: maksymalna grubość blachy: do 2 mm*
 • możliwość wykrawania z użyciem płynu wspomagającego wykrawanie
 • wykrawanie realizowane ze stali krzemowej zarówno o ziarnie niezorientowanym jak i zorientowanym
 • wykonanie blach pozycyjnych generatora realizowane poprzez procesy takie jak: skracanie zębów segmentów, wykonanie szczelin na zębach, przecinanie segmentów
 • wykonanie rozpórek garbowych z blachy węglowej
 • cięcie profili na rozpórki na wymaganą długość: maksymalny wymiar profilu dwuteowego 10x10x2

  *potwierdzenie większych grubości możliwe na etapie ofertowania