mask

Wykrawanie blach – wycinanie blach na specjalistycznych prasach

Na Wydziale Tłocznia produkujemy blachy okrągłe i segmentowe do pakietów stojana, wirnika i bieguna.

Maszyny:

 • Prasy automatyczne Shuler i Heilbronn o sile 4000 kN – 2 szt.
 • Prasa automatyczna Shuler o sile 4000 kN z wykorzystaniem robotów – 1 szt.
 • Prasa automatyczna Shuler o sile 2500 kN – 1 szt.
 • Prasy automatyczne Shuler o sile 1600 kN – 2 szt.
 • Prasy korbowe o sile do 1000 kN – 7 szt.


Nasze możliwości techniczne:

 • wykrawanie blach okrągłych i segmentowych stojana oraz wirnika,
 • wykrawanie blach bieguna,
 • automatyczne podanie blachy z kręgu,
 • maksymalna szerokość blachy w kręgu: do 1300 mm,
 • maksymalna grubość blachy w kręgu: do 2 mm (potwierdzenie większych grubości możliwe na etapie ofertowania),
 • możliwość wykrawania w cyklu ręcznym z arkuszy blachy: maksymalna grubość blachy: do 2 mm (potwierdzenie większych grubości możliwe na etapie ofertowania),
 • możliwość wykrawania z użyciem płynu wspomagającego wykrawanie,
 • wykrawanie realizowane ze stali krzemowej zarówno o ziarnie niezorientowanym jak i zorientowanym,
 • wykonanie blach pozycyjnych generatora realizowane poprzez procesy takie jak: skracanie zębów segmentów, wykonanie szczelin na zębach, przecinanie segmentów,
 • wykonanie rozpórek garbowych z blachy węglowej,
 • cięcie profili na rozpórki na wymaganą długość: maksymalny wymiar profilu dwuteowego 10x10x2.
donako-wykrawanie-01
donako-wykrawanie-02
donako-wykrawanie-03
donako-wykrawanie-04
donako-wykrawanie-05
donako-wykrawanie-06