mask

Komponenty i narzędzia specjalne do budowy maszyn elektrycznych

Nasza oferta obejmuje:

  • produkcję komponentów maszyn elektrycznych, 
  • produkcję blach oraz pakietów stojana, wirnika i bieguna,
  • wytwórstwo narzędzi i przyrządów specjalnych, 
  • produkcję konstrukcji spawanych,
  • realizację usług inżynieryjnych.