mask

Montaż i spawanie

Wykonywane konstrukcje spawane:

 • kadłuby stojana,
 • dolne i górne kratownice,
 • wirniki,
 • segmenty dociskowe,
 • tarcze łożyskowe,
 • wentylatory.

Procesy spawalnicze przeprowadzamy metodami:

 • 135: MAG – półautomatyczne w osłonie gazów aktywnych,
 • 141: TIG – elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych,
 • 111: MMA – łukowe ręczne elektrodami otulonymi.

Spawalnia wyposażona jest w:

 • suwnice o udźwigu do 32 ton,
 • suwnice o udźwigu do 100 ton,
 • żurawie warsztatowe o udźwigu do 1 tony,
 • podest ruchomy przejezdny o maksymalnej wysokości roboczej do 6 m.

Gabaryty wykonywanych konstrukcji spawanych:

 • max. wymiar pojedynczego zespołu: 12 m x 4,1 m x 3,7 m – max. ciężar: 32 t.
 • max. wymiar pojedynczego zespołu: 12 m x 6,2 m x 4,0 m – max. ciężar: 100 t.
 • max. wymiar konstrukcji spawanej po montażu: 16 m x 16 m x 6 m – max. ciężar: 100 t.

Posiadamy certyfikaty spawalnicze:

 • wymagań jakościowych dla spawanych materiałów metalowych wg EN ISO 3834-2,
 • uprawniający do spawania elementów konstrukcyjnych stalowych wg EN 1090-2 klasa EXC4.

Wypalanie:

 • 2 wypalarki acetylenowe firmy Messer:
  • zakres grubości palenia: od 2 do 300 mm,
  • wielkość stołu: 3500x12000 mm.

Zwijanie blach na walcach:

 • walce B-9 i B-28
  • maksymalna grubość blachy: 10 - 25 mm,
  • maksymalna szerokość blachy: 2000 - 3000 mm,
  • minimalna średnica zwijania: 270 – 600 mm.

Stabilizacja wibracyjna

W ramach usuwania naprężeń spawalniczych oferujemy wykonanie procesu stabilizacji wibracyjnej. Jest to korzystna cenowo alternatywa dla obróbki termicznej. Dysponujemy samokalibrującym się urządzeniem wibracyjnym automatycznie generującym raport ze stabilizacji. Wibracji możemy poddać konstrukcje w zakresie od 0,1 do 40 ton.